CNTM recrutează experţi pentru mai multe poziții

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura umbrelă a 53 de organizații de tineret, ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă națională sectorului asociativ de tineret. Conform Strategiei CNTM, actualmente sunt stabilite 5 direcții de activitate strategică a CNTM: (i)Educația tinerilor; (ii)Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret; (iv) Politici de tineret și (v) Abilitarea economică a tinerilor. 

Fundaţia Est Europeană a inițiat un program de consolidare a efortului de advocacy a organizaţiilor societăţii civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile – prin creare grupurilor tematice de advocacy. Unul dintre aceste grupuri este Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, care implementează proiectul Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri.

În cadrul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret”, CNTM angajează experți care vor elabora trei studii:

1. Analiză independentă a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. Pentru mai multe detalii accesați ToR

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 1006 din 10-12-2014, a fost adoptată Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 (în continuare SNDST) Strategia trasează direcțiile prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru șase ani şi definește un plan specific de acțiuni. Acest document prevede implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor şi organizațiilor de tineret şi a altor actori de imediată tangență în viața politică, economică, socială şi culturală a ţării.

În  cele  din  urmă  prin  prezentul  raport  avem ca scop  principal monitorizarea  implementării  reformei  guvernamentale  pe sectorul  de  tineret,  gradul  de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în cadrul acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni, examinarea acțiunilor Guvernului și a partenerilor săi în realizarea Planului de acțiuni și abordările acestora întru a asigura procesul de implementare a SNDST, etc.  Totodată , urmează a fi măsurat și impactul procesului de implementare a SNDST, cu precădere fiind elucidat și gradul de implicare a tinerilor în procesele ce vizează participarea lor în procesele decizionale, dar și beneficierea  de  alte  beneficii  soldate  de  pe urma implementării SNDST, inclusiv și efectele acestora.

2. Studiu privind programul START pentru TINERI și dezvoltarea mecanismelor de suport pentru tinerii antreprenori.  Pentru mai multe detalii accesați ToR

Întru susținerea tinerilor antreprenori, au fost dezvoltate mai multe programe în acest sens. Printre cele mai de vază fiind Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) implementat până în 2017 și Programul „START pentru TINERI” ce este implementat și în prezent.

Cu toate că în Republica Moldova paleta programelor de suport pentru întreprinzători este una destul de variată, se resimte o insuficiență în domeniul susținerii tinerilor pentru inițierea sau dezvoltarea afacerii, unde ponderea acestora rămâne a fi relativ mică, 2,4% din antreprenori au vârsta de până la 24 ani și 20,3% au vârsta cuprinsă între 25-34 ani.

În contextul în care problema migrației în Moldova este una mare, urmărind și scopul de a motiva tinerii să contribuie la dezvoltarea societății la ei acasă, ne propunem evaluarea programului Start pentru tineri și impactul acestuia asupra tinerilor cu accent pe durabilitatea start up-urilor pentru tineri și cum acestea au progresat. În același timp, ne propunem și dezvoltarea unui mecanism de facilitare pentru tinerii antreprenori, inclusiv cu accent pe antreprenoriatul social. Se va analiza și impactul COVID-19 asupra tinerilor antreprenori și ce măsuri de suport au beneficiat.

3. Evaluarea gradului de implementare a Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 și impactul acestuia asupra tinerilor.  Pentru mai multe detalii accesați ToR

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 360 din  06.06.2012, a fost aprobat Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. Scopul prezentului Program este de a preveni şi a reduce efectele negative ale consumului nociv de alcool asupra sănătății publice, stării sociale şi economice prin politici eficiente şi măsuri intersectoriale la nivel național şi local.

Având în vedere că perioada de implementare a acestui Program național este la sfârșit, iar consumul excesiv de alcool constituie una din cele mai importante preocupări sociale şi de sănătate, în special pentru tineri unde consumul de alcool se practică tot mai frecvent, pe care-l inițiază de la o vârsta tot mai fragedă”, prin acest raport ne propunem să evaluăm gradul de implementare a Programului de acțiuni și impactul acestuia asupra tinerilor.

Rezultatele acestuia ne vor ajuta să punem bazele noilor documente strategice în acest domeniu care să ajute Guvernului să pună accentele pe realitățile constatate și recomandările înaintate.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 18 septembrie 2020, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri.(Numărul subiectului ales 1,2 sau 3)”.  

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Secretarul General al CNTM, Roman Banari, la adresa de e-mail roman.banari@cntm.md sau la numărul de telefon (+373 22) 23 51 75.

 

Grupul Tematic de Advocacy „Tineret” este coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, susținut de Fundației Est-Europene, Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 

Apel de înscriere în Grupul de advocacy „Tineret”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul financiar al Fundației Est-Europene, anunță extinderea grupului de advocacy în domeniul de tineret. 

Grupul de advocacy ”Tineret” a fost creat în cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, implementat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Scopul grupului de advocacy în domeniul de tineret este:

  • promovarea și apărarea drepturilor și priorităților tinerilor; 

  • reprezentarea „vocii sectorului de tineret” la nivel local și național; 

  • promovarea intereselor tinerilor în politicile sectoriale;

  • comunicarea cu autoritățile și personalitățile spre includerea și schimbarea strategiilor politice

  • elaborarea și promovarea documentelor de politici publice în domeniul de tineret.

Membri ai grupului pot deveni organizațiile necomerciale de tineret, grupurile de inițiativă, angajate în promovarea priorităților tinerilor, prestarea de servicii prietenoase pentru tineri sau alte activități destinate acestora și care au drept misiune dezvoltarea sectorului de tineret.

Pentru a deveni membru ai grupului organizația urmează să expedieze, până la data de 15 Septembrie 2020, la adresa de email cntm.corespondenta@gmail.com, următoarele acte:

  • Scrisoare de intenție, semnată de către președinte sau altă persoană autorizată conform prevederilor statutare, în cazul grupurilor de inițiativă semnează liderul grupului de inițiativă;

  • copia Statutului Organizației;

  • persoana și datele de contact ale acesteia, împuternicită să mențină comunicarea în cadrul grupului.     

Consiliul Național al Tinerilor din Moldova încurajează implicarea organizațiilor de tineret care activează în domeniul promovării drepturilor femeilor, reprezentanților diferitor etnii, a minorităților etnice și culturale, etc. și va încerca implicarea tinerilor, indiferent de situația financiară a acestora, statut social, dizabilitate, apartenență etnică și religioasă, etc.  

Dacă vrei să faci o schimbare și să contribui la îmbunătățirea politicilor de tineret la nivel local sau național, fii parte a Grupului de advocacy „Tineret”. 

Scrie un mesaj și află detalii, contactând-o pe:

Ana-Maria Beldiga,

Coordonator Politici de Tineret, 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, 

cntm. corespondenta@gmail.com și ana-maria.beldiga@cntm.md

tel. (+373 22) 23 51 75.