Termeni de referință pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

DL: 2024-04-15

Expirat

CONTEXT:

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

În acest context, CNTM anunță concurs de selectare a unei companii media pentru producerea unui material video privind participarea tineriilor din Republica Moldova si importanța acestor procese.

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii media, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video.

Termen limită de prezentare a ofertelor: 15 aprilie 2024

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

 • Minim 2 ani de experiență în producție video.
 • Persoane fizice și juridice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

SARCINI PENTRU PRESTATOR

 • Prestatorul își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa de proiect, va activa în afara oficiului CNTM, dar va participa la toate ședințele ce vizează aprobarea actorilor pentru filmări și consultarea materialelor realizate cu echipa de proiect.
 • Materialul video va fi realizat în baza scenariului agreat de comun acord cu echipa de proiect. Ofertantul va prezenta cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare video/grafică a scenariului spotului.
 • Prestatorul va realiza testarea prealabilă a scenariului selectat de CNTM și, în caz de necesitate, va efectua modificările sugerate.
 • Prestatorul va elabora un material video cu elemente de grafică creativă, în limba română, cu durata de până la 2 minute, cu implicarea a 2-3 actori (adolescenți și adulți) și/sau profesioniști din domeniu (în cazul realizării unor interviuri) și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare, etc.) Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Prestatorul va elabora 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului.
 • Prestatorul va adapta materialul video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare, etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.
 • Termenii de realizare a lucrărilor – 25 zile de la data semnării contractului.

CERINȚE ETICE

În cazul în care la filmarea materialului video vor participa copii, compania media selectată (Prestatorul) va asigura respectarea următoarele principii:

 • Participarea la filmări trebuie să fie etică.
 • Participarea la filmări a copiilor trebuie să fie aprobată și confirmată prin acorduri scrise cu reprezentanții
 • Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participat la filmări are dreptul să se retragă oricând.
 • Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului exprimat de a participa în cadrul filmărilor;
 • Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate,
 • Prioritate are interesul superior al copiilor care participă la filmări.

OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Conceptul general de realizare a produsului;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului.
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale (prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj);
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Termenele de execuție, cu respectarea datei-limită indicate mai sus;

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • Experiența de realizare a spoturilor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat. Disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei. Prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj.

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la  corespondenta@cntm.md, cu mențiunea „Spot publicitar privind participarea tineriilor din RM” sau direct la sediul Consiliului Național al Tineretului din Moldova (str. mun. Chișinău, str. Petru Rareș 18A) până pe 15 aprilie 2024, ora 23:59.

Vor fi contactați doar ofertanții selectați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068473648 sau la adresa de e-mail: corespondenta@cntm.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar din partea  Uniunii Europene și guvernului Republicii Federale Germania în  cadrul proiectului ‘EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor’.  Conținutul publicației reprezintă responsabilitatea exclusivă a  autorului și nu reflectă opiniile Uniunii Europene sau ale guvernului Republicii Federale Germania.

Altele

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru selectarea a 7 agenți de outreach din raionul Hîncești

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut