Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de angajare a unui/unei asistent/e de proiect!

Expirat

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

În acest sens, CNTM este în căutarea unei persoane responsabile de buna desfășurare a activităților în cadrul proiectelor atribuite.

Responsabilități:

    Asistent/ă de proiect:

 • Oferirea suportului logistic formatorilor/experților regionali, cât şi coordonatorilor locali în activităţile de instruire destinate grupului-ţintă;
 • participarea la procesul de planificare, monitorizarea şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • identificarea și stabilirea parteneriatelor, care vor contribui la promovarea scopului și obiectivelor proiectului;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor narative
 • participarea la instruirile organizate pentru echipa proiectului;

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • experiență într-un ONG/instituție publică cu atribuții în domeniul educațional și/sau de tineret;
 • experienţă în management sau asistenţă în cadrul proiectelor;
 • cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză (scris și oral) la nivel avansat;
 • cunoștințe de administrare PC, Microsoft Office, Internet;
 • deschidere spre învăţare continuă în domeniul diversităţii, toleranţei, etc;
 • competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă;
 • punctualitate și responsabilitate;
 • dedicație și inițiativă.

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la corespondenta@cntm.md dosarul de aplicare denumit „Asistent de proiect”, care va conţine CV-ul și 1-2 scrisori de recomandare (preferabil din numele APL sau ONG local).

Data limită de aplicare este 27 decembrie 2022!

Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Persoana acceptată va începe lucrul imediat!

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi: Pentru informații suplimentare: Roman Banari, Secretar General, email corespondenta@cntm.md sau la numărul de telefon: 022 235 175

Altele

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru selectarea a 7 agenți de outreach din raionul Hîncești

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut