Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de angajare a unui(unei) Asistent(Asistente) de proiect! Fii parte a echpei!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret și contribuie la dezvoltarea structurilor asociative de tineret din Republica Moldova.

Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. 

În acest sens, CNTM este în căutarea a unei persoane responsabile de buna desfășurare a activităților în cadrul proiectelor atribuite. 

Responsabilități: 

    Asistent de proiect: 

 • Oferirea suportului logistic formatorilor/experților regionali, cât şi coordonatorilor locali în activităţile de instruire destinate grupului-ţintă; 
 • participarea la procesul de planificare, monitorizarea şi evaluare a activităţilor proiectului; 
 • identificarea și stabilirea parteneriatelor, care vor contribui la promovarea scopului și obiectivelor proiectului; 
 • Participarea la elaborarea rapoartelor narative 
 • participarea la instruirile organizate pentru echipa proiectului; 

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • experiență într-un ONG/instituție publică cu atribuții în domeniul educațional și/sau de tineret; 
 • experienţă în management sau asistenţă în cadrul proiectelor; 
 • experienţă de muncă în domeniul Drepturilor Omului/Drepturile Copilului; 
 • cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză la nivel de comunicare; 
 • cunoștințe de administrare PC, Microsoft Office, Internet, etc;
 • deschidere spre învăţare continuă în domeniul diversităţii, toleranţei, dialogului intercultural, etc; 
 • competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă; 
 • posibilitatea de a activa full-time;
 • punctualitate și responsabilitate; 
 • dedicație și inițiativă. 

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la corespondenta@cntm.md dosarul de aplicare denumit „Asistent de proiect”, care va conţine CV-ul și 1 scrisori de recomandare (preferabil din numele APL sau ONG local).

Data-limită este 18 decembrie 2022!

Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Persoana acceptată va începe lucrul imediat!

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi:Pentru informații suplimentare: Roman Banari, Secretar General, email cntm.corespondenta@gmail.com sau la numărul de telefon: 022 235 175

Altele

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui Designer

Citește

Selectarea unui consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni

Citește

Apel public pentru achiziționarea echipamentului tehnic

Citește

Call для тренеров-менторов, которые присоединятся к нашей команде на мероприятии «EmpowerHer: Программа развития бизнеса для женщин-беженцев»

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino membru CNTM!

Sari la conținut