Concurs de selectare a unei companii de audit – termen extins

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului  “New Democracy Funds intervention in Moldova” implementat cu suportul financiar al organizației The Danish Youth Council (DUF). Activitatea de audit urmează a fi desfășurată în perioada imediat următoare contractării.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitate deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Auditul financiar al proiectului are ca scop expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale conform contractului de grant pentru perioada de activitate 01/06/2022 – 30/08/2023 .

Auditul financiar general va fi efectuat conform standardelor (IFAC sau INTOSAI) și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Cerințe față de candidat (Vedeți detaliat cerințele în fișierele Word atașate aici):

 • Prezentarea Raportului de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil și prezentat asociației conform termenilor stabiliți.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul.
 • Efectuarea auditului în conformitate cu standardele internaționale de audit de către auditor calificat și licențiat.
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare, în limba engleză și limba română.
 • Auditul se va desfășura în perioada septembrie – octombrie 2023. Raportul final de audit trebuie depus până la data de 1 noiembrie 2023.

Persoanele interesate vorexpedia prin email la adresa corespondenta@cntm.md dosarul de aplicare denumit „Audit-financiar-CNTM” care va conține:

 • Numele companiei de audit;
 • Oferta de preț și metodologia;
 • Certificate ale companiei;
 • Numele auditorului;
 • Licențe și certificări ale auditorului;
 • Anii de experiență în audit;
 • Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
 • Calitatea de membru al unei asociații profesionale sau internaționale.

Data limită pentru aplicare 24/09/2023

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email:  corespondenta@cntm.md sau contabilitate@cntm.md și la nr. de telefon (022) 235 175.

Criterii de evaluare:

Nr.CriteriuPunctaj
1.Experiența în domeniul auditării proiectelor finanțate de organizații internaționale30 puncte
2.Oferta de preț30 puncte
3.Reputație și referințe10 puncte
4.Conformitate cu regulamentele și standardele naționale și internaționale30 puncte
Total 100

Altele

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui Designer

Citește

Selectarea unui consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni

Citește

Apel public pentru achiziționarea echipamentului tehnic

Citește

Call для тренеров-менторов, которые присоединятся к нашей команде на мероприятии «EmpowerHer: Программа развития бизнеса для женщин-беженцев»

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino membru CNTM!

Sari la conținut