CNTM anunță concurs de selectare a unei companii de audit

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului “Promote the development of legitimate youth councils” implementat cu suportul financiar al organizației The Danish Youth Council (DUF)”. Activitatea de audit urmează a fi desfășurat în perioada imediat următoare contractării.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitate deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

Termeni de referință

Auditul financiar al proiectului are ca scop expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale conform contractului de grant pentru perioada de activitate 01/11/22 – 31/12/22 .

Auditul financiar general va fi efectuat conform standardelor (IFAC and/or INTOSAI) și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Cerințe față de candidat

· Prezentarea Raportului de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil și prezentat asociației conform termenilor stabiliți.

· Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul.

· Efectuarea auditului în conformitate cu standardele internaționale de audit de către auditor calificat și licențiat.

· Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare, în limba engleză și limba română.

· Auditul se va desfășura în perioada ianuarie – februarie 2023.

Raportul final de audit trebuie depus până la data de 15 februarie 2023.

Persoanele interesate vor expedia prin email la adresa corespondenta@cntm.md dosarul de aplicare denumit ”audit-financiar-CNTM” care va conține:

· Numele companiei de audit;

· Oferta de preț;

· Certificate ale companiei;

· Numele auditorului;

· Licențe și certificări ale auditorului;

· Anii de experiență în audit;

· Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;

· Calitatea de membru al unei asociații profesionale sau internaționale.

Data limită pentru aplicare 27/01/2022 Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email: corespondenta@cntm.md, contabilitate@cntm.md sau la nr. de telefon (022) 235 175

Altele

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui Designer

Citește

Selectarea unui consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni

Citește

Apel public pentru achiziționarea echipamentului tehnic

Citește

Call для тренеров-менторов, которые присоединятся к нашей команде на мероприятии «EmpowerHer: Программа развития бизнеса для женщин-беженцев»

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino membru CNTM!

Sari la conținut