Apel Public pentru privind selectarea unui expert pe curricula de învățământ Educație pentru societate

DL: 2024-03-27

Expirat

În contextul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova (faza II)” implimentat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al Consiliul Danez al Tineretului (DUF) și Noul Fond pentru Democrație (NDF), anunță concurs de selectare a unui expert(ă) care va efectua o evaluare a curriculumului actual la disciplina Educație pentru societate, scopul final fiind crearea unor recomandări pentru a îmbunătăți și asigura calitatea unei educații democratice și participative.

LocațieChișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea dosarului27 martie 2024
FuncțiaExpert(ă)
Proiectul de referințăThe New Democracy Fund Moldova Intervention 2023-2025, implementat cu suportul DUF – The Danish Youth Council
Durata contractului1 mai 2024– 31 mai 2024
Limba de lucruRomână

Obiectivele studiului și cerințele față de serviciile solicitate:

O.1 Evaluarea curriculumului- subiectele, materialele, opiniile elevilor care au studiat obiectele (ex. ed.civică, ed. Electorală – trebuie un cross-check ce alte subiecte cu tente democratice sunt la moment aprobate) ținînd cont de:

 • Evaluarea de impact a nivelului actual de implimentare și realizare a curricumului ”Educație pentru Societate”.
 • Urmărirea progresului de la implimentare a curriculumului până în prezent, analizând realizările și probleme în procesul de implementare.
 • Fundamentarea constatărilor prin colectarea datelor reprezentative enunțate de elevi și profesori prin comentarii, sugestii, recomandări pe marginea curriculei actuale.

O2: Formularea de propuneri și soluții inovatoare ce vin să susțină dezvoltarea comunități active de tineret începînd din școală prin propuneri de imbunătățire a curriculumului pentru ”Educație pentru societate”, precum și modificarea sau îmbunătățirea politicilor și regulamentelor existente, printre care și soluții de lege ferenda.

O3: Prezentarea publică a studiului.

Scopul final

Prezentarea sugestiilor privind îmbunătățirea curriculum-ului la disciplina Educație pentru societate. De ce?! Pentru a valorifica potențialul școlii în a educa valorile democratice și participarea civică în

rândul copiilor și tinerilor, înainte ca aceștia să devină alegători activi, dar și activizarea acestora în procesele de participare în comunitate.

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt:

 1. Cel puțin 3 ani de experiență în sectorul de tineret experiență anterioară în evaluarea programelor și proiectelor de dezvoltare comunitară, cu accent pe implicarea tinerilor;
 2. Experiență demonstrabilă în crearea de rapoarte/studii;
 3. Experiența de lucru cu ONG-uri de tineret va constitui un avantaj suplimentar;
 4. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți.

Procesul de aplicare

 Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:

 1. CV;
 2. Scrisoare de motivație ce va conține metodologia de lucru;
 3. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL, brut);Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate);
 4. Lista rapoartelor și publicațiilor ce demonstrează experiența expertului.

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Expert pe curricula de învățământ Educație pentru societate„

Termen limită pentru aplicare: 27 martie 2024. Ora 23:59.

Criterii de evaluare

                                                                                                                            

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

CRITERIU DE EVALUAREPUNCTAJ
1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare a politicilor publice25 puncte
2. Cunoașterea sectorului de tineret și a rețelei consiliilor locale de tineret25 puncte
3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile10 puncte
4. Metodologia de lucru20 puncte
5. Oferta financiară20 puncte
TOTAL100 PUNCTE

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: vadim.banari@cntm.md sau telefon 078015936.

Notă: CNTM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Altele

Национальный Cовет Молодежи Молдовы (CNTM) в поиске преподавателей румынского языка, математики, английского языка и химии! 

Citește

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs pentru pozițiile Biroului de Administrare și Comisia de Cenzori CNTM

Citește

Termeni de referință pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

Citește

Apelul Public de contractarea serviciilor de logistică

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut