Poziția comună a CIN, CPD și CNTM cu privire la integrarea prevederilor ce țin de incluziunea tinerilor cu dizabilități în proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public

Organizațiile societății civile salută efortul deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, a Autorităților Publice și a Societății Civile de a oferi mai multe șanse tinerilor în vederea facilitării tranziției acestora de la sistemul de educație către piața muncii, și anume a Proiectului de Lege nr. 429 cu privire la stagiile plătite în sectorul public.

Susținem continuarea promovării programelor cu privire la stagii plătite în Republica Moldova, precum și continuarea reformelor și acțiunilor ce vor spori gradul de angajabilitate a tinerilor în câmpul muncii, în special acelor din categoria tinerilor NEET (tinerii în vârstă de 15 – 29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație). CNTM, în special, cu fermitate a condamnat programele de stagiere neplătite, inclusive la nivel regional în cadrul campaniei #BanUnpaidInterships, implementat de Forumul European de Tineret la care CNTM este parte.

  • În forma sa actuală, proiectul de lege nu abordează necesitățile tinerilor din grupuri dezavantajate, cum ar fi tinerii cu dizabilități și tinerii NEET, care au acces limitat la oportunități de educație sau programe de stagii.
  • Problemele de accesibilitate constituie principalul impediment pentru tinerii cu dizabilități în antrenarea în studii profesionale, stagii de pregătire și încadrare în câmpul muncii.
  • Condițiile precare de accesibilitate în clădiri, transport public, limitează șansele tinerilor cu dizabilități de a se integra în viața socio-economică.

În acest context, propunem:

  1. În proiectul de lege nr. 429 să fie introduse prevederi cu privire la obligativitatea asigurării condițiilor de accesibilitate la fiecare instituție publică de administrația acestei instituții.
  2. Recomandăm extinderea programului de stagii plătite și către autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și doi, și stabilirea atribuțiilor APL de nivelul I și II în procesul de identificare și recrutare a potențialilor beneficiari de program
  3. Sugerăm extinderea grupului țintă a proiectului cu stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii programului de stagiu profesional, cu accent sporit asupra tinerilor din grupurile social vulnerabile și tinerii NEET.
  4. Propunem ca pe perioada programului de stagiu, instituția gazdă să asigure condiții decente de muncă și să pună la dispoziția stagiarului toate cele necesare pentru realizarea sarcinilor prestabilite.
  5. Propunem stabilirea cuantumului bursei (fără adaosuri și sporuri) să fie nu mai puțin de cuantumul minim garantat al salariului curent pe țară, la data efectuării stagiului.
  6. Propunem instituirea prin lege a obligației Guvernului privind crearea unei platformei online „Stagiile de practică și oportunități de stagiere și participare pentru tineri”.
  7. Propunem introducerea obligativității realizării unui audit al condițiilor de accesibilitate a instituției, precum și a obligativității de a raporta anual progresul legat de accesibilizarea instituției.

Pentru mai multe detalii referitor la opinia CIN, CPD și CNTM cu privire la integrarea prevederilor ce țin de incluziunea tinerilor cu dizabilități în proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public, consultați documentul de mai jos:

Acest material este realizat în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia

Altele

Bilanțul trimestrului I al Grupului Național Advocacy Tineret

Citește

Aviz privind Proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea standardelor privind spațiile de audiere în condiții speciale a minorilor victime/martori ai infracțiunilor

Citește

Bilanțul trimestrului IV al Grupului Național Advocacy Tineret

Citește

Aviz cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut