10 organizații de tineret au dezvoltat proiecte în localitățile lor

Aceștia au sensiblizat decidenții cu privire la problemele tinerilor, au elaborat materiale informatie despre voluntariat si au făcut o strategia tinerilor NEET în raionul Florești.

Mai multe organizații de tineret, în parteneriat cu CNTM și DUF, au implementat activități în conformitate cu necesitățile din localitățile lor. Azi vă vom prezenta activitățile a 3/10 organizații. 

  • Tinerii din Asociația pentru Inovare, Educație și Dezvoltarea Tinerilor au realizat mai multe sesiuni de informare și documentare a voluntariatului. Scopul activităților este capacitarea organizațională și oferirea suportului AO AIED, în elaborarea Strategiei organizaționale în domeniul advocacy și al unui plan de advocacy în scopul promovării valorilor voluntariatului în Republica Moldova.

Tinerii au elaborat mai multe materiale informative cu privire la voluntariat, condițiile contractului de voluntariat, dar și alte materiale utile celor care vor să fie voluntari.

  • Tinerii din Asociația internațională a Tinerilor care au instruit mai multe organizațiile locale de tineret din Rezina, Anenii Noi, Orhei cum să sensibilizeze decidenții politici, din aceste 3 localități,cu privire la importanța elaborării și implementării strategiilor de tineret din comunitatea lor.

În Anenii Noi a fost elaborată o nouă strategie de tineret monitorizată de un expert cu implicarea activă a tinerilor, dar și altor părți importante din comunitate. În procesul de elaborare a strategiei a fost consultată opinia sectorului de tineret în privința nevoilor și intereselor lor.

În localitățile Rezina și Orhei au fost organizate sesiuni cu scopul promovării strategiilor de tineret. Acestea au fost realizate în colaborare cu autoritățile locale ce au avut ca scop asigurarea implicării tinerilor în viața comunității.

Proiectul a asigurat desfășurarea unor focus grupuri, mese rotunde, ateliere de lucru, care au fost un imbold atât pentru tineri cât și APL-uri în a-și asigura o dezvoltare mai bună și mai productivă în viitorul apropiat.

  • Tinerii din Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă au elaborat planul regional de activități și programe destinat tinerilor NEET pentru perioada 2023-2024. Aceștia au făcut activități în raionul Florești pentru tinerii NEET și au elaborat un plan raional care conține activități și programe specifice destinate tinerilor NEET din raionul Florești pentru perioada 2023-2024.

Prima etapă a constat în identificarea priorităților și nevoilor: Prin intermediul atelierului, s-au discutat și identificat prioritățile și nevoile specifice ale tinerilor NEET din raionul Florești. Participanții au avut oportunitatea de a aduce în discuție aspecte precum educația, formarea profesională, ocuparea forței de muncă, serviciile sociale și alte domenii relevante. 

Atelierul a facilitat colaborarea și interacțiunea dintre diferitele părți interesate, cum ar fi reprezentanții autorităților publice locale, organizațiile neguvernamentale, tinerii NEET și prestatorii de servicii destinate tinerilor. Participanții au putut să-și împărtășească cunoștințele, experiențele și perspectivele în vederea elaborării unui plan raional cât mai eficient și relevant

Atelierul a permis direcționarea resurselor către nevoile reale și prioritățile identificate în cadrul planului. Aceasta asigură o alocare eficientă și adecvată a resurselor financiare, umane și materiale în implementarea programelor și acțiunilor destinate tinerilor NEET.

Atelierul a promovat participarea activă și implicarea părților interesate în procesul de elaborare a planului. Aceasta a inclus tinerii NEET, prestatorii de servicii, reprezentanții autorităților locale și alte organizații relevante. Prin asigurarea participării acestor părți interesate, atelierul a contribuit la luarea în considerare a diverselor perspective, nevoi și experiențe, ceea ce duce la elaborarea unui plan mai cuprinzător și mai eficient.

Atelierul a permis coordonarea și sinergia între diferitele inițiative și programe destinate tinerilor NEET din raionul Florești. Participanții au identificat oportunități de colaborare și de punere în comun a resurselor pentru a realiza obiective comune. Acest aspect este deosebit de important în contextul unei abordări integrate și holistice în sprijinul tinerilor NEET, întrucât aceștia se confruntă adesea cu multiple nevoi și provocări.

Prin intermediul atelierului, planul raional de activități și programe destinat tinerilor NEET a devenit un document oficial care angajează autoritățile locale în implementarea acțiunilor specifice. Acest lucru contribuie la responsabilizarea și implicarea autorităților în abordarea nevoilor tinerilor NEET, asigurând astfel o mai mare coerență și continuitate a intervențiilor în timp.

Planul raional elaborat în cadrul atelierului poate fi utilizat ca bază pentru monitorizarea și evaluarea progresului în implementarea activităților și programelor destinate tinerilor NEET. Acest lucru permite identificarea lacunelor și ajustarea intervențiilor în funcție de rezultatele obținute, asigurând eficiența și eficacitatea acțiunilor întreprinse.

În concluzie, atelierul „Elaborarea planului rațional de activități și programe destinat tinerilor NEET pentru perioada 2023-2024” are rezultate semnificative și o importanță majoră în promovarea integrării socio-economice a tinerilor NEET din raionul Florești. Acesta facilitează coordonarea, implicarea și direcționarea resurselor către nevoile reale ale tinerilor NEET, promovând colaborarea și responsabilizarea părților interesate și asigurând o abordare coerentă și eficientă în sprijinul acestui grup vulnerabil.

*Toate aceste campanii au fost organizate  în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut